En tilføjelse..

Jeg vil lige tilføje, at jeg jo ikke er konstant hjernetræt. Der tændes og slukkes for hjernetrætheden som for strømmen i et induktionskomfur!
Hvilket ikke gør den nemmere at leve med. For i sidste uge kunne jeg jo godt udføre en konkret opgave… Men nu kan jeg uden nogen synlig årsag bare ikke…

Til sidst vil jeg nævne, at samme type træthed også kan ramme hjerner med andre former for belastning, f.eks. stress. For stress-ramte er der dog langt større sandsynlighed for, at hjernetrætheden er forbigående.
Jeg tænker dog, at nævnte sandsynlighed falder som en lineær følge af omfanget af stress.

Skriv et svar